เล้ง ภาติวัฒน์ คงทน เป็นอีกหนึ่งผู้เข้าประกวด iServe Music Playground ภาคเหนือ ด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นของเล้งและการร้องที่สื่อสารเนื้อหาของเพลงออกมาให้ผู้ที่ฟังสัมผัสได้ถึงความรักที่มีต่อพระเจ้าผ่านเพลงนี้ได้อย่างชัดเจน ลองมาฟัง ทุกๆสิ่ง ในแบบอะคูสติก ด้วยกันค่ะ