tor

เมื่อศุกร์ที่ 6 และวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมาทางทีมงาน iServe ซึ่งรวมกับคริสตจักรประจำจังหวัดภูเก็ต ได้จัดการอบรม, Training และ Work shop สำหรับการออกไปเป็นพยานและการสร้างสาวกโดนใช้หลักความจริง 4 ประการและการออกไปอาสารับใช้สังคม ซึ่งเป็นความมุ่งหมายสำหรับการรับใช้พระเจ้า สำหรับพี่น้องคริสเตียนผู้มีอายุระหว่าง 15-35 ปี โดยการอบรมครั้งนี้แบ่งการอบรมเป็น 2 วัน ซึ่งแบ่งเป็นภาคการอบรมในห้องประชุมและออกไปพื้นที่เพื่อปฏิบัติจริงในพื้นที่ตัวจังหวัดภูเก็ต

iserve_pk (1)

พี่ iServe Leader พร้อมต้อนรับน้องๆ ที่มาร่วมการอบรมแล้วคะ

iserve_pk (13)

ยกเสียงขึ้นนมัสการพระเจ้า…โดยทีม TCCC Music Team

iserve_pk (22)

กล่าวเปิดงานและแนวทางการรับใช้พระเจ้าร่วมกันโดย อาจารย์ อานันท์ มูลตระกรณ์

iserve_pk (8)

การอบรมปฏิบัติการณ์ทวีคูณ (Operation Multiplication) 

เป็นการอบรมสำหรับการสร้างสาวกและการดูแลผู้เชื่อใหม่ให้เติมโตขึ้นให้เป็นสาวกและสามารถจะดูแลผู้เชื่อใหม่ต่อไปในอนาคตได้

iserve_pk (4)

แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

iserve_pk (5)

คนละไม้คนละมือเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า

iserve_pk (6)

iServe รุ่นเล็กก็มานะคร้าบบบ..

iserve_pk (11)

จับกลุ่มระดมความคิดกัน

iserve_pk (9)

 Work Shop ด้านกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชื่อใหม่ด้วยทักษะและกิจกรรมการเล่นกีฬา

iserve_pk (10)

Perfermance Art หรือการเล่าเรื่องพระเยซูด้วยการแสดง โดยทีม DRIME Thailand จะเป็นการสอนน้องๆ ผู้มีใจรักการประกาศแต่ไม่ถนัดเรื่องการพูด แต่มีของประทานทางด้านการแสดง จึงใช้การแสดงละครประกอบบทเพลงเป็นเรื่องราวต่างๆ ของพระเจ้าและชีวิตที่พบพระเจ้าจะดีอย่างไร

iserve_pk (12)

ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง iServe ในพื้นที่เพื่อทำความรู้สึกกันมากขึ้นเพื่องานรับใช้ต่อไป

iserve_pk (14)

การอบรมเรื่อง My  Story ซึ่งเป็นการอบรมสำหรับการเล่าคำพยานชีวิตง่ายๆ 3 นาที ซึ่งแบ่งเป็นการสอนอบรมถึงการเล่าการมารู้จักพระเจ้าของคนๆ นั้นได้อย่างไร และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จนกระทั่งสามารถนำรับเชื่อได้อย่างง่ายๆ โดยตนเอง

iserve_pk (26)

iserve_pk (25)

การอบรมเรื่องหลักความจริง 4 ประการ สำหรับการประกาศกับผู้อื่นซึ่งจะใช้ความจริงสี่ประการในการบอกเรื่องราวของพระเจ้าผ่านการใช้เอกสาร ภายในเอกสารจะมีการอธิบายว่าทำไมเราถึงต้องรับเอาพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต และจะทำได้อย่างไร

iserve_pk (27)

iserve_pk (2)

เมื่อพร้อมแล้วก็ออกปฏิบัติจริงกันในพื้นที่เลย โดยการนำของ iServe Leader ไปประกาศในชุมชนต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต

iserve_pk (15)

อบรมเสร็จแล้วเก็บภาพรวมกันหน่อย 

จากนั้นในช่วงกลางคืนมีคอนเสิร์ตกันต่อ ไปดูภาพบรรยากาศกันได้เลย