13627088_1053727724676174_2731403150296848453_n

iServeราชบุรี เริ่มต้นขึ้นแล้ว หลังกลับจากค่าย iSeveCamp น้องๆ และทีมอาจารย์ได้รวมตัวกันกันมากกว่า 50คน จาก 14 คริสตจักร เพื่อประชุม และวางแผนงานในการร่วมกันรับใช้ร่วมกันในโครงการ “บอกรัก❤️แม่ ขอภาพเดียว #TogetherWeServe
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend