TEC Meeting_headerเมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2555 ที่ผ่านมามีผู้นำและศิษยาภิบาลหลายคริสตจักรจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ มาร่วม “งานประชุมผู้นำคริสเตียนระดับจังหวัด” หรือ “TEC Meeting” เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 500 คน ภายในงานได้มีการวางแผนงานรับใช้พระเจ้าร่วมกันในระดับภูมิภาคเพื่อมุ่งไปสู่ นิมิต 2015 ด้วยกันและภายในงานได้มีการเปิดตัวโครงการ iServe Thailand ให้เป็นที่รู้จักในระดับผู้นำด้วย