12565549_950581908324090_8458970992707355361_n

การให้ที่ไม่หวังอะไรตอบแทนนอกจากความสุขของผู้รับ iServeThailand ร่วมกับ ทีมทันตแพทย์ศูนย์รวมทันตแพทย์คริสเตียน(หมอวสันต์หมอรุ่งทิพย์)จ.นครสวรรค์ และSmiles for everyone Thailand ออกหน่วยรักษาฟันฟรีเฉพาะกิจที่หมู่บ้านนาส้าว จ.เวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยการออกพื้นที่รักษาครั้งนี้เราได้แสดงความรักของพระเจ้าผ่านทางการยื่นมือช่วยเหลือรักษาผู้เจ็บป่วยทางช่องปากที่ขาดโอกาสที่จะเข้ารับการรักษาจำนวน81 คน ที่ศาลาวัดกลางหมู่บ้าน ขอบคุณทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ทุกท่านที่มีหัวใจรับใช้และทำดีเพื่อสังคมอย่างเต็มใจ #iServeคนรุ่นใหม่มีหัวใจรับใช้พระเจ้า