Screen Shot 2016-03-06 at 10.14.05 PM

“จับมือ ร่วมแรง เพื่อส่องสว่างให้แก่คนในสังคม” กลุ่มพลังiServe จ.เชียงใหม่ “ทำดีเพื่อพ่อ” ในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2015 คนรุ่นใหม่มีหัวใจรับใช้พระเจ้าและไม่ลืมที่เป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูเปลียนแปลงสังคมอีกด้วยนะครัชชช